Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Yksityisyytesi on meille ensisijaisen tärkeä ja haluamme, että tunnet aina olosi turvalliseksi, kun käytät sivustoamme. Teemme parhaamme, että voimme tarjota verkkosivuston, joka ei vaaranna asiakkaiden ja vierailijoiden yksityisyyttä. 

Tämä on Blumie Living Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste, joka antaa rekisteröidylle tiedot hänen tietojensa käsittelystä tiiviissä ja läpinäkyvässä muodossa.

1. Rekisterinpitäjä

Blumie Living Oy

Y-tunnus: 315657-7

Puh: +358 10 508 0390

Email: [email protected]

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Rekisterin ylläpidosta vastaa Blumie Living Oy:n henkilökunta. Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostilla [email protected]

3. Rekisterin nimi

Blumie Living Oy:n asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen,  asiakaspalvelun ja asiakkuuksien sekä liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi ja tiedottaminen, mainonnan kohdentaminen, raportointi sekä muut näihin verrattavissa olevat tarkoitukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat henkilön nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite sekä muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot. 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan asiakkaan tehdessä ostoksia ja rekisteröityessä verkkokauppaan ja asiakkaan liittyessä sähköpostilistalle, Facebook-ryhmään tai tykätessä rekisterinpitäjän sosiaalisen median sivuista ja päivityksistä, ja asiakkaan soittaessa asiakaspalvelunumeroon sekä asiakkaan päivittäessä tietojaan.

7. Rekisteritietojen luovutus

Asiakkaan henkilötietoja käytetään ainoastaan asiakassuhteiden hoitamiseen eikä niitä luovuteta edelleen ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa palvelun tuottamisen mahdollistamiseksi tietotekniikka-, maksunvälitys-, kuljetus- ja kirjanpito-alalla toimiville yhteistyökumppaneillemme sekä viranomaistoimien niin edellyttäessä. 

8.Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja siirretään ja säilytetään rajatusti EU-alueen ulkopuolelle, jos palveluntarjoajien palvelimet sijaitsevat EU-alueen ulkopuolella. 

9.Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Kaikki verkkopalvelussamme antamat tietosi suojataan niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin. Kaikki antamasi arkaluontoinen tieto suojataan salauksella, jotta kukaan ulkopuolinen taho ei pääse siihen käsiksi. Käytämme verkkokaupassamme SSL-salausta, joka on internetin yleisimmin käytetty salausjärjestelmä ja jota käyttävät muun muassa verkkopankit oman tiedonsiirtonsa turvaamiseksi.

Verkkokaupassamme asiointi ja maksaminen on tietoturvallista, sillä pankki- tai luottokorttinumerosi eivät välity meille, emmekä myöskään säilytä niitä rekisterissämme. Näin edes tietomurtotapauksessa maksukorttitietosi eivät voi välittyä kauttamme vieraisiin käsiin.

Myös verkkopalvelumme ulkopuolella kaikki tilauksen toimittamista varten annetut tiedot säilytetään asiaankuuluvaa huolellisuutta noudattaen. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Meillä on käytössämme asianmukaiset tekniset ja organisatoriset turvallisuusmenettelyt, joilla suojaamme kaikkia hallussamme olevia tietoja katoamisen, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. Asiakasrekisteriin on pääsy vain sellaisilla Blumie Living Oy:n työntekijöillä,joita sitoo vaitiolovelvollisuus ja joiden työtehtävien suorittamiseksi pääsy on tarpeellista.

10. Henkilötietojen säilytys ja poistaminen

Säilytämme henkilötietojasi vain niin kauan, kun on tarpeellista niiden käyttötarkoitukselle tai kuin sopimus tai laki sitä vaatii. Pyrimme päivittämään tietoja sekä poistamaan tarpeettomia tietoja säännöllisesti. Huomaathan, että esimerkiksi kirjanpitolaki velvoittaa säilyttämään kirjanpitoaineistoa vähintään kuuden (6) vuoden ajan tilikauden päättymisestä lukien.

11. Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

·      Saada pääsy henkilötietoihin

·      Oikaista tiedot

·      Siirtää tiedot järjestelmästä

·      Tulla unohdetuksi (mikäli se on lain puitteissa mahdollista)

·      Saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

·      Vastustaa automaattista profilointia ja kieltää tietojen käyttö markkinoinnissa

·      Valittaa viranomaisille

·      Peruuttaa suostumus

·      Tarkastaa tietonsa

·      Kieltää tietojensa käyttö, käsittely ja luovuttaminen markkinoinnin vuoksi

12. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Joidenkin rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista rajoittaa jokin toinen pakottava lainsäädäntö, jonka perusteella rekisterinpitäjällä on oikeus ja velvollisuus kieltäytyä perustellusti tietojen oikaisemisesta, poistamisesta, käsittelyn rajoittamisesta tai siirtämisestä järjestelmästä toiseen.

13. Evästeet

Verkkokaupassamme käytetään evästeitä (cookies) turvallisen ja tehokkaan vierailun takaamiseksi sekä käyttäjäkokemuksen parantamiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja, joita käytetään muun muassa helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän tietokonetta tai tiedostoja. Evästeet voidaan poistaa käytöstä käyttäjän oman selaimen asetuksista. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa rajoittaa verkkosivustomme toimivuutta. 

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Tietosuojaselostetta voidaan muuttaa palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta.

Voit ottaa yhteyttä meihin tietosuoja-asioissa  lähettämällä sähköpostia osoitteeseen [email protected] Tähän sähköpostiosoitteeseen lähetetyt viestit käsitellään luottamuksellisesti. 

Tämä seloste on laadittu 8.5.2021. Tämä seloste on päivitetty viimeksi 29.5.2021.